ICF Coaching Konferencia 2024 Ott leszek→

Következő esemény: ICF Kompetenciafórum | dr. Balajthy Bernadett PCC, Berkecz Mariann, Dedics Andrea

Prism Award

Az ICF Magyar Tagozata törekvése, hogy szakmai tudást adjon át gazdálkodó szervezeteknek, vállalatoknak a coaching alkalmazási területeiről, a coaching-szemléletű szervezeti kultúra bevezetéséről, a coaching-szemléletű vezetés alapjairól.

Az ICF Magyar Tagozata a 2015 éves kezdeményezést követve kétévente pályázatot hirdet azon vállalatok számára, ahol a coachingot már beépítették a fejlesztési folyamatok közé és a vezetők coaching szemlélettel dolgoznak. 

Az események és pályázatok kiváló lehetőséget biztosítanak a vállalati vezetők, HR-munkatársak és a gyakorló ICF-coachok számára a közös tanulásra, egymás megismerésére és a kapcsolatok mélyítésére.

Pályázásra bíztatjuk azon kis-, közép- és nagyvállalatok, intézmények, szervezetek, valamint non-profit szervezeteket, akik:

  • alkalmazzák a coaching egyéni és/vagy csoportos/team formáját dolgozóik fejlesztésére;
  • munkatársaik számára lehetőséget biztosítanak a coaching megismerésére, alapjainak elsajátítására;
  • a vállalatnál dolgozó belső és/vagy külső coachok valamilyen ICF minősítéssel rendelkeznek (ACC, PCC vagy MCC);
  • a szervezet biztosítja a belső coachok számára a szakmai továbbképzést, a képzési helyek kiválasztásánál figyelembe veszik a nemzetközi minősítéssel rendelkező képzési intézményeket;
  • a szervezet a coaching megállapodások során az ICF Etikai Kódexét veszi alapul, ezt használja (különös tekintettel a titoktartásra);
  • a coaching-szemlélet a vállalati kultúra része;
  • a vállalati rendszerek biztosítják a coaching folyamatok folytonosságát, fenntarthatóságát;
  • coaching szervesen beépült a fejlesztési folyamatokba.

Pályázhat minden magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalat, intézmény, szervezet vagy non-profit szervezet, amely a fenti pontok valamelyikének vagy mindegyikének megfelel.

2016-os év nyertese: Ericcson Hungary Kft.

2018-as év nyertese: BP BSC Kft.

2021-es nagyvállalati nyertese: BT ROC Kft.

2021-es kisvállalati nyertese: Sigma Technology Magyarország Kft.

Figyelje a következő kiírást 2025-ben!