Újítsd meg a tagságodat most! Tudj meg többet →

Mi a sün személyes márkájának titka?

Velthuis meggyőződése szerint a hiteles személyes márkaépítés alapja tulajdonképpen egy önreflexiós gyakorlat. A részletes, sok témakörra kiterjedő önismereti utazás során felfedezzük önmagunkban és a saját életünkben mindazokat az állomásokat és embereket, akik meghatározóak voltak, azokat a készségeket, melyeket valóban könnyedén, erőfeszítés nélkül és szívesen alkalmazunk, és azokat a személyeket (stakeholderek), akik figyelnek bennünket, hogy ezek alapján be tudjuk határolni, milyen legyen a saját személyes márkánk.
 

Az énmárka kialakításához és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges márkaépítési és marketingismereteket Jos színes, gyakorlati példákkal illusztrált formában mutatta be a résztvevőknek. Megismerhettük, hogy a személyes márka esetében hogyan testesül meg a márkaimázs, a márkaértékek (brand equity), a márkaüzenet, melyek a márka alkotórészei.
 

A jól működő személyes márka összeállításához három alapvető dologra van szükség:

  • Szenvedély – fel kell fedeznünk önmagunkban, mi az, amit szenvedéllyel és odaadással tudunk csinálni, mert az emberek „nem azt veszik meg, amit csinálunk, hanem amiért azt csináljuk.”
  • Tökéletességre összpontosítás – mindig arra kell törekednünk, hogy tökéletesre fejlesszük azt a készséget, amely a szenvedélyünk középpontjában áll. Velthuis idézett analógiája alapján ne rókák legyünk, hanem sündisznók, inkább egy dolgot tudjunk profi módon (a süni csak a védekezéshez ért, de ahhoz nagyon), mint sokféle területen legyünk középszerűek.
  • Folyamatos reflexió és innovatív gondolkodás – lényeges, hogy ne ragadjunk bele egy adott sémába, hanem készek legyünk időről időre reflektálni, felmérni, és ha szükséges újítani, változtatni, megújulni.

Fontos persze, hogy mindezt piaci szemlélettel kezeljük, értéktudatosan, hogy a vevők igényeinek megfeleljünk. Itt merül fel a személyes márka paradoxonja: a legbelsőbb, legszemélyesebb értékek és összetevők építik fel azt a hitelességet, amit kifelé értékesíteni szeretnénk, amivel az ügyfeleket meg akarjuk győzni és ki akarjuk szolgálni. Tehát egyszerre kell belül hitelesnek és kifelé eladhatónak lenni. Sokan esnek abba a hibába, hogy csak a külső elvárások alapján építik fel a személyes márkájukat, ami gyorsan hiteltelenné válik. Ha viszont nem vesszük figyelembe a piac igényeit, jellegzetességeit, ha nem foglalkozunk a trendekkel, a változó világgal, a legjobb, leghitelesebb brand is eladhatatlan lesz. Mindezt feladatok keretében a gyakorlatba is átültethettük. Ezek tapasztalatait részben saját önmárkánk fejlesztésére, részben pedig az ügyfelekkel való munkánk során tudjuk felhasználni.
 

A szervezetek mint munkahelyek szempontjából fontos, érdekes gondolatok hangzottak el a kiegyensúlyozott személyes fejlődést megtestesítő „sweetspotting“ jelenségről, amely akkor áll fenn, ha a tehetséges munkaerő egy közös szervezeti célt szolgál, a vállalat számára sikert kovácsol, és egyidejűleg az egyén folyamatosan fejlődik, előre jut. Az egyéni elégedettség és a szervezeti elismerés összessége így kiteljesedéshez vezet. Ahhoz, hogy a karrierünket hivatássá alakíthassuk, meg kell találnunk saját Sweet Spotunkat, azt a készségünket, melynek gyakorlása számunkra örömet és megelégedést okoz, miközben a vállalatnak profitot, nyereséget tudunk termelni vele.
 

Végül pedig a saját énmárkánk építésének fontos eleme a kapcsolatépítés és az „esőcsinálás“, a rainmaking. Ennek során érdemes számba vennünk, a környezetünkben kik azok az aktív referenciaszemélyek, akiket saját személyes marketingmenedzsereinknek tekinthetünk, és tudatosan dolgoznunk kell azon, hogy e személyek irányában milyen marketingtevékenységeket folytatunk énmárkánk kialakítása és működtetése érdekében. A kapcsolatépítéshez és kapcsolattartáshoz is értékes, inspiráló gondolatokat tartogatott számunkra az előadás.
 

Eperjesi Amina és Szabados Andrea

Facebook
Twitter
LinkedIn