Újítsd meg a tagságodat most! Tudj meg többet →

Kuruzslótörvény státusz és reflexiók

Kedves ICF Magyar Tagozata Tagság, Tisztelt Egyesületi Tagok!

Remélem, hogy a koronavírus-helyzet és a törvényi szabályozás változásainak nyomon követése mellett is mindannyian egészségben és jófajta szakmai munkák mellett várjuk a nyarat és a jó időt!

Érdekes, terhelt időket élünk meg mindannyian. És mindannyian másként, a magunk módján, és eltérően éljük meg, értelmezzük, küzdünk meg a home office, a bezártság, az online munka stb. nehézségeivel, valamint éljük meg a törvényi változások ránk gyakorolt hatását. Van, aki az elejétől fogva aktívan követi a történéseket, rengeteg támogatást kapunk tagozatként (köszönet érte!), vannak akik később, csak mostanában eszmélnek.

Anélkül, hogy okoskodni vagy coacholni szeretnék bárkit is, fontosnak tartom kiemelni, hogy a történéseket ne tévesszük össze a megéléseinkkel, az értelmezéseinkkel. Sokat hallom, hogy „támadás érte szakmánkat”, „elvették az identitásomat” stb. Ezek a változások nemcsak minket érintenek, számos szakma, becslések szerint, mintegy 20 000 művelője, szakembere érintett a kuruzslótörvény, illetve a felnőttképzési törvény változásai által. Ez megtörtént, helyzetet teremtett. De ez nem egy ellenünk történt támadás, nem minket céloztak vele. Hat ránk, érint minket. Viszont az, ahogyan mi erről vélekedünk, nagyban meghatározza azt, ahogyan reagálunk rá, és amilyen lépéseket teszünk.

ICF Magyar Tagozata Egyesületként a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségével és tagszervezeteivel összefogásban dolgozunk a szakmánkat, tevékenységünket és tagjainkat érintő törvénymódosítások által előállt helyzet kezelésén. Számos szakértővel, tanácsadóval, jogásszal, ügyvéddel konzultálunk folyamatosan, mind hazai, mind nemzetközi szinteken. Bármennyire is szeretnénk gyorsabban haladni, ez a helyzet bonyolult, szövevényes, és nincsenek gyors megoldások. A dolgok, mondatok, szavak, kifejezések jogi értelmezése merőben eltér a hétköznapi értelemben vett értelmezésektől, ami számos ponton nehezítette, nehezíti a munkánkat – ez rendkívül hosszadalmas folyamat.

ICF Magyar Tagozataként – mind az ICF nemzetközi szervezetének tagozataként, mind hazai egyesületként – mindenekelőtt a hatályos szabályoknak és törvényeknek való megfelelést tartjuk szem előtt. A tagozat Magyarországon egyesületként működik, és mi az elnökségben elsősorban az Egyesület Tagságának érdekeit tartjuk szem előtt, értük tartozunk felelősséggel, nekik tartozunk elszámolással. Az ICF Magyar Tagozata a megalakulása, azaz 2011 óta tagszervezete a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének, és mint a hazai coaching szakma legmagasabb fórumával, az MCSZ testületével együtt és összhangban végezzük dolgunkat.

ICF Magyar Tagozataként, de a nemzetközi szervezet szintjén sem képviseljük az egész coaching szakmát – a tagjainkat képviseljük! A tagság jelenti azt a viszonyt, melynek kapcsán az ICF sztenderdjei érvényesek ránk, és ez az egyesületi tagság jelenti azt a jogviszonyt, ami az érdekképviseletet adja. Azaz mi az elnökségben az Egyesület önkéntes tisztségviselőiként értetek, a Tagokért dolgozunk, és az ICF-tagsággal járó előnyöket, információkat, tudást, lehetőségeket veletek osztjuk meg. Mi rátok figyelünk, koncentrálunk, és igyekszünk mindent megtenni a szakmai közösségünk érdekében – amit csak tudunk, és ami csak tőlünk telik!

A honlapunkon létrehoztunk egy új oldalt, ahol nyomon követhetitek a törvényi változásokkal kapcsolatos munkánkat, fejleményeket és a mindig aktuális státuszt. A májusi etikai Kompetenciafórumhoz hasonlóan ismét szeretnénk egy Q&A alkalmat, platformot szervezni, ahol fel tudjátok tenni kérdéseiteket. De addig is minden kérdésre készséggel és nyíltan válaszolok – tudjátok az e-mail címemet, telefonszámomat.

Az elnökségben végzett munkánk során számos elvárásnak kell megfelelnünk, és több oldalról is meg kell vizsgálunk minden kérdést, lépést. Folyamatos konzultációban állunk az ICF Global vezetőségével, és velük, ajánlásaikkal és elvárásaikkal összhangban cselekszünk. Hazai fórumokon is rengeteg szálat mozgatunk meg: felnőttképzési szakértők, felsőoktatási szakértők, jogászok és ügyvédek támogatják munkánkat mind ICF, mind MCSZ szinten. Kiemelt fontosságú, hogy ne kapkodásból és részérdekek, célok mentén haladjunk előre, hanem alapos megfontolás, és hosszútávú célok mentén dolgozzunk szakmánk, tevékenységünk közös jövőjén.

Sok mindent sikerült feltárnunk, még akkor is, ha maguk a törvényi változások a fejünk felett történnek. Azokra a legtöbb esetben csak reagálni tudunk. És gyakorlatilag mindegy, hogy számunkra kedvezőtlen vagy éppen kedvező a változás, a kérdés mindig ott marad: mikor jön a következő? Erre a legjobb válaszunk az lehet, hogy az alapjainkat tesszük rendbe, és biztosítunk olyan szempontokat, melyekre biztonsággal építhetünk majd a jövőben, hosszútávon. A korrekt és szabályoknak megfelelő működés véleményem szerint a jövő záloga, és nem az, ha megtesszük azt, amit nem tiltanak, vagy éppen nem szankcionálnak.

  • Az ICF ACC/PCC/MCC minősítések nem tekinthetők képzettségnek, és ilyen gondolata, elvárása az ICF Globalnak sincs. Az ICF ACC/PCC/MCC egyéni minősítései, illetve a CCE/ACSTH/ACTP programakkreditációk nemzetközi minősítések, melyek a helyi szabályoknak megfelelő egyéni képzési háttérre, illetve a hazai szabályoknak megfelelő programtartalmakra alapulnak, azokat nem helyettesítik, illetve azokkal nem egyenértékűek.
  • Az ICF nemzetközi szervezetének sem eszköze, sem célja a hazai szabályozás megkerülése. Éppen ellenkezőleg, az ICF Etikai Kódexének megfelelően az egyértelmű és valós tájékoztatás, és a szabályok teljes mértékű tisztelete, követése az iránymutatás.
  • Minden begyűjtött információt megvizsgálva egyértelművé vált, hogy a korábban hatályos felnőttképzési törvények sem tették lehetővé, hogy a 2013 előtt akkreditáltnak nevezett, és a 2013-tól úgynevezett „D” körös, engedélyezett felnőttképzések képesítést adjanak, ahogy a szabadpiaci képzések sem adhattak/adhatnak ilyet. Ez azt jelenti, hogy minden olyan coachképzés, ami nem egyetemi szakirányú továbbképzés, valójában kompetenciafejlesztő szintű képzésnek minősül, nem ad végzettséget, vagy szakképzettséget.
  • A felnőttképzési törvény februári változásával szankcionálást köt a törvényhozó a végzettségek megtévesztő módon való használatához, mind szakember, mind képző oldalon, ezért kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy ezeket megvizsgáljuk, és a szükséges lépéseket megtegyük a jó szándékú korrekcióra.  
  • A május végén közölt, július végével hatályba lépő újabb módosítások kivették a szakirányú képzettségeket a védett végzettségek közül, azaz 2020. július 31-től bárki nevezheti magát coachnak, annak semmilyen képzési, képzettségi követelménye vagy szabályozása nincsen.
  • Több vonalon kell párhuzamosan dolgoznunk mindezen kérdésen, hiszen nem engedhetjük meg, hogy ha valamelyik vonal nem hozza meg a várt sikert, akkor ott álljunk alternatívák nélkül. Ezért keressük a megoldásokat az ICF akkreditált képzések képviselőivel a coach kompetenciafejlesztő tanfolyamok jövőjével, egyetemi szakirányú továbbképzésekkel a kollégák előzetes tapasztalatának tudásbeszámítási lehetőségeivel, jogászokkal és felnőttképzési tanácsadókkal a tanúsítványok rendbetételének, valamint minisztériumokkal a coaching szakmásitásának lépéseivel kapcsolatosan.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az ICF Magyar Tagozatának hivatalos kommunikációs csatornája a Tagozat honlapja, hírlevelei. Híreinket folyamatosan megosztjuk a Tagozat közösségi oldalain is, de mint eddig sem, a jelen helyzetben és a jövőben sem gondoljuk, hogy a közösségi oldalakon kellene ezeket a fontos ügyeket megbeszélnünk. Sem apparátusunk, sem erőforrásaink nem teszik lehetővé, hogy a közösségi oldalakon vég nélkül folyó áradatot nyomon kövessük. Az ICF Coachklub Facebook-csoport pedig pláne nem minősül hivatalos oldalunknak, ezért az ott megosztott tartalom nem hivatalos kommunikáció!

ICF-tagként (legyen valaki „csak” a Globalban tag, vagy a Magyar Tagozat szabályainak megfelelően az Egyesületben is tag – azaz tényleg az ICF Magyar Tagozatának tagja) minden kommunikációnkban, megnyilvánulásunkban, viselkedésünkben, fellépésünkben az ICF-et képviseljük, és az ICF Etikai Kódexének megfelelően kell tennünk dolgunkat. Ráadásul amit a közelmúltban a Facebook különböző oldalain, egyéni porfiloldalakon és csoportokban látok, az elkeserítő és elszomorító. A címkézés, a szóbeli bántalmazás, rágalmazás, a mobbing semmilyen közegben, közösségben és platformon nem tűrhető meg. Ráadásul mindezt más kollégák, más coaching szervezetek tagjai, ügyfeleink, partnereink is látják, és véleményem szerint a szakma lejáratását jelentik. Kérlek benneteket, hogy ha ilyennel találkoztok, akár egy ICF coach ellen vagy által, jelezzétek felénk, hogy eljárhassunk, felléphessünk az ICF sztenderdek betartatása érdekében, közös szakmánk jövője érdekében!

Az ICF Magyar Tagozatának elnöksége nevében tisztelettel,
Csetneki Csaba PCC elnök

(A fenti szöveg a tagságnak 2020. június 8-án küldött levél szerkesztett változata)

Facebook
Twitter
LinkedIn