Újítsd meg a tagságodat most! Tudj meg többet →

ÁSZF

Beérkező adatok és adatbiztonság

Jelen webhely nem abból a célból jött létre, hogy a felhasználók azon keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a webhely egyes lapjain a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltető az adott helyen megjelölik az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az ICF Magyar Tagozata Egyesület, aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adják át. A felhasználó bármely információnak az Üzemeltető részére történő elküldésével az ICF Magyar Tagozata Egyesületnek korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ felhasználására, lemásolására, megjelenítésére, végrehajtására, módosítására, átadására és terjesztésére. Ezenkívül beleegyezését adja, hogy az Üzemeltető szabadon hasznosítsanak a felhasználó által bármely célból elküldött ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Üzemeltető megsemmisítik.

A webhely egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Webhely egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőhöz kerülnek. A felhasználó az adatfile-okkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A webhelyre való belépéssel a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

Jogi felelősség és annak kizárása

A webhelyen közölt információ a megadott formájában érvényes, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, beleértve, de arra nem korlátozva a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást vagy a jogsértések elkerülését.

A webhelyen közölt adatok esetleg pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. Az ICF Magyar Tagozata Egyesület nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára illetve a webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Ön felhasználóként tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat. Az ICF Magyar Tagozata Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat.

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. Az ICF Magyar Tagozata Egyesület ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti, módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weblapokon ismertetett anyagokat, programokat vagy szolgáltatásokat. A webhelyen közölt információk nem minősülnek ajánlattételnek.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással Ön kiléphet a ICF Magyar Tagozata Egyesület webhelyéről (coachingfederation.hu). A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak a ICF Magyar Tagozata Egyesület hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy a ICF Magyar Tagozata Egyesület azt megfelelőnek találja.

 

Az ICF Magyar Tagozata Egyesület adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-94844/2016