Újítsd meg a tagságodat most! Tudj meg többet →

Elnökség és szakmai csapatok

ICF Magyar Tagozata Elnökség 2023. évi tisztségviselők:

Tisztség  Elnökségi tag neve  e-mail cím
Elnök Zilahi Angéla PCC angela.zilahi@coachfederation.hu
Alelnök, Etikai Bizottság Elnöke Kosztolánczy Gábor PCC, ACTC gabor.kosztolanczy@coachfederation.hu
Akkreditációs Igazgató Dömény Erika ACC akkreditacio@coachingfederation.hu
CSR (Jószolgálati) Igazgató Draskóczi Katalin PCC, ACTC csr@coachingfederation.hu
Kommunikációs Igazgató Király Olívia PCC kommunikacio@coachingfederation.hu
Gazdasági Igazgató Sebők András ACC gazdasag@coachingfederation.hu
Tagsági Igazgató Szegedi Gabriella ACC tagsag@coachingfederation.hu
Tiszteletbeli Üzleti Kapcsolatok Alelnök Szabó Gabi MCC szabogabi.icfmcc@gmail.com

Elérhetőségek:

Cím: ICF Magyar Tagozata Egyesület, Budapest 1023, Bécsi út 25. Asz: 18216547-1-41

Bank: 16200199-00143855 (MagNet Bank)

  •    IBAN Számlaszám: HU29162001990014385500000000

  •    Swift kód: HBWEHUHB

Fővárosi Törvényszék 01-02-0014415. sorszám alatt nyilvántartásba véve

E-mail: tagsag@coachingfederation.hu

Központi honlap: www.coachingfederation.org

Keresd az ICF Coach Klub csoportunkat a LinkedIn-en és a Facebook-on!

Az ICF Magyar Tagozata elnökségi tagjai 2008-tól napjainkig és a valaha elnyert összes díjunk itt található meg.

Az ICF Magyar Tagozatának Elnöksége 2023-ben:

Az ICF Magyar Tagozatának elnökségét elkötelezett szakmai csapatok támogatják a mindennapokban egész évben. Az ő bemutatásukat olvashatjátok és láthatjátok az alábbiakban.

Akkreditációs csapat

Tagjai: Dömény Erika ACC (Akkreditációs Igazgató), Barnóczki Annamária MCC, Csordás Izabella PCC, Eperjesi Amina PCC, Izsák Norbert MCC, Szilvási Gabriella PCC

Az akkreditációs csapat feladatkörébe tartoznak a coach kompetenciák fejlesztését célzó rendezvények szervezése, lebonyolítása (Kompetenciafórumok, Coach klub, Mentor coach klub, Találkozások, egyéb a minősítésekhez kapcsolódó előadások). Az akkreditációs csapat kéri be a ICF Globáltól a CCEU igazolásokat, majd a jóváhagyás után adja azokat ki az egyes programok résztvevőinek és előadóinak. Tájékoztatja a tagságot az egyéni coach minősítésekhez kapcsolódó aktuális információkról, a tervezett, vagy már bevezetésre került változásokról. A minősítések értékének és fontosságának tárgyában népszerűsít és edukálja a tagságot, más coachokat, és a HR szakma szereplőit. A csapat és az őket támogató önkéntesek lefordítják, lektorálják az ACC, PCC, MCC minősítéshez kapcsolódó nemzetközi anyagokat, dokumentációkat és azokat megosztják a tagsággal. A csapat a mindennapokban felmerülő egyéni minősítésekkel kapcsolatos kérdéseket és problémákat támogatja.

Gazdasági csapat

Tagjai: Sebők András ACC (Gazdasági Igazgató), Friedewald Zita PCC, Kovács Gábor, Zalai Szilvia ACC

Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, a pénz- és vagyonkezelésről elszámolást vezet, kezeli az Egyesület bankszámláját és házi pénztárát. Intézi a rendezvények és tagsági befizetések pénzügyi hátterét, a webshoppal, bankkal, számlázással kapcsolatos teendőket. Részt vesz rendezvények szervezésében, támogatást nyújt az adott programért felelős projektgazdának pénzügyi és szponzorációs témákban. A HR Brand(em) és az ICF Coaching Konferenciák szervezésében és lebonyolításában aktív szerepet vállal.

Jószolgálati csapat

Tagjai: Draskóczi Katalin PCC, ACTC (Jószolgálati Igazgató), Bodó Zsuzsanna, Horváth Enikő ACC, Király Olívia PCC, Mézes-Lendvai Dorottya ACC, Szilvási Gabriella PCC, Zoles Ágnes PCC

A jószolgálati csapat pro bono coaching támogatást szervez értékteremtő civil szervezetek számára és társadalmilag fontos ügyek előmozdítására. Az ICF coach tagsága önkéntes alapon ajánlja fel a professzionális coachingot olyan szervezeteknek, akik más módon nem tudnának hozzájutni ehhez a fejlesztési formához. Több stratégiai, partneri együttműködést indítottunk el más szervezetekkel és alapítványokkal összefogva annak érdekében, hogy közös erővel minél több civil szervezethez, egyesülethez, alapítványhoz vagy fiatalokhoz és iskolákhoz eljuthasson az egyéni és team coaching.

Az önkéntes coachokat a CSR folyamatok minőségbiztosításaként mentoringgal és coaching-szupervízióval is támogatja az ICF Jószolgálat.

Kommunikációs csapat

Tagjai: Király Olívia PCC (Kommunikációs Igazgató), Fejes János ACC, Kovács Lilla Ágnes ACC, Solymosi Nikoletta

A kommunikációs csapat az ICF által meghatározott stratégiai célokat támogatja, úgy mint

  • az ICF brand erősítése szoros együttműködésben az Elnökség többi csapatával, a brand tiszta, kongruens megjelenítése által a különböző rendezvényeken, ICF-en belül és azon kívül is (pl. HR Fest);

  • a különböző piaci szereplők tájékoztatása és edukálása a honlapon és a social media felületeken (Facebook és LinkedIn) keresztül;

  • a tagság folyamatos informálása a szakmai programokról;

  • valamint a jószolgálati együttműködések láthatóságának erősítése.

Stratégiai csapat

Tagjai: Kosztolánczy Gábor PCC, ACTC (Alelnök és az Etikai bizottság elnöke), Éliás Nóra, Segal Hajnalka PCC, Martin Hajdu György PCC, Szegedi Gabriella ACC

Mindenki legyen coach! Erre a meglepő, talán kicsit pimasz munkacímre épül az a közös munka, amit a stratégiai csapat tagjai visznek. Jelenleg öten gondolkodunk, tervezünk és valósítunk meg. Miközben ez a mondat visz minket előre. A szlogen mögött az a cél áll, hogy a coaching ismertsége és elismertsége ott legyen egy képzeletbeli skálán, ahol a módszer, a tudásunk arra érdemes. A szemléletet népszerűsítjük, a tudást pedig terjesztjük. Ez mi célunk.

A stratégiai csapatmunka eredménye a HR szakma számára készített és lezárult coaching – kérdőív, amit követhet egy vállalati, majd egy saját szakmai kérdőív kampány. Ezt azért csináljuk, hogy tisztán lássuk, hol tart a coaching, és mi merre menjünk a népszerűsítéssel.

A másik fontos terület, a partnerség építése. Itt sem csak tervezés folyik: szoros kapcsolatba léptünk a HR Fest csapatával, közös akciókkal népszerűsítünk. Ezt annyira megszerettük, hogy most már nyitunk más országos szervezetek felé, hogy egyre több helyen, egyre bővülő partnerségben megjelenhessünk. Veletek, coachokkal. Értünk, coachokért. Közösen.

Tagsági csapat

Tagjai: Szegedi Gabriella ACC (Tagsági Igazgató), Almási Anikó ACC, Bodnár Barbara ACC, Huszák Nikolett ACC, Szirtesi-Nagy Réka ACC

A Tagsági csapat főbb tevékenységei közé tartozik:

 • a Tagság támogatása, informálása, tagsági kérdésekkel és az ICF akkreditált képzésekkel kapcsolatban
 • az Egyesületbe újonnan belépők köszöntése és integrálása az Egyesület szakmai életébe, illetve új tagok toborzása
 • közösségépítő szakmai találkozók szervezése: International Coaching Week, Karácsonyi party, Kávészünet stb.
 • a tagság igényeinek felmérése, visszajelzés kérés
 • nemzetközi kitekintés: más nemzetek tagozati munkájával összhangban, szakmai programok összeállítása a Nemzetközi Coaching Hétre (ICW)
 • a coach szakma ismertségének és elismertségének erősítése a Stratégiai csapattal együttműködésben
 • az ICF tagsággal járó előnyök transzparens képviselete
Számos más coach kolléga is támogatja az ICF Magyar Tagozatának működését.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság feladata az ICF Magyar Tagozata Egyesület működésének minden részletére kiterjedő felügyelete és ellenőrzése. Ellenőrzi az Egyesület Alapszabály szerinti működését, a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtását, az Egyesület költségvetés szerinti gazdálkodását. A Bizottság évente legalább kétszer zárt ülést tart.

Tagjai: Szirtesi-Nagy Réka ACC (elnök), Grócz Mária ACC, Dr. Gogolák Zoltán ACC

Tanácsadó Testület (Advisory Board)

Az ICF Magyar Tagozatának Elnöksége minden évben felkér szakembereket, hogy legyenek aktív tagjai a Tanácsadó Testületnek, mely az Elnökség munkáját támogatja szakmai állásfoglalással, szakmai véleményezéssel illetve esetlegesen felmerülő kérdésekben.

A Tanácsadó Testületet olyan ICF Magyar Tagozat Egyesület tagsággal bíró szakemberek alkotják, akik aktívan részesei a Tagozat munkájának, és ezáltal az Elnökséget is érdemben tudják támogatni munkájában. Ennek érdekében a testület összetételét évente, a Tisztújító Közgyűlést követően a megalakult új Elnökség kéri fel.

Az idei évtől két új feladattal bővítettük a Tanácsadó Testület munkáját. Egyrészt felkértük őket arra, hogy egyéni – 3 alkalmas – mentoring folyamat során támogassák valamelyik elnökségi tagot. Másrészt arra hívtuk őket, hogy közösen indítsunk el olyan stratégiai projekteket, amik a Tagozat hosszú távú terveire jelentős hatással vannak.

Tagjai: Barnóczki Annamária MCC, ACTC, Csetneki Csaba PCC, ACTC, Izsák Norbert MCC, Kákonyi Anett PCC, Szabó Marcell MCC, Szabó Zsófia MCC, van der Meer Gabriella MCC.

Jegyzőkönyvek és beszámolók

Díjak és eredmények