Újítsd meg a tagságodat most! Tudj meg többet →

Felhívás – „Etikai dilemmáim a praxisomban”

Az alábbiakban a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége Etikai Tanácsadó Testülete (ETT) felhívását olvashatjátok. Az ETT szeretné méltó módon megünnepelni a coach szakma magyar szövetségei közeledésének fontos mérföldkövét, az egységesen elfogadott etikai kódex 10 évvel ezelőtti megfogalmazását, és ezt az alkalmat arra is felhasználni, hogy aktualizálják az etikai kódexet és felhívják a figyelmet a coachok etikus működésének hasznára és felelősségére.

Kedves Coachtársak!

Több, mint 10 éve készült el a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének Etikai Kódexe, amelyet az aláíró tagszervezetek a tagjaik számára kötelezően betartandónak vállalták.

Az egységes etikai alapelveket a coach-szakma elfogadtatásának, hitelessége megteremtése és megőrzése érdekében fogalmaztuk meg akkor.

Azóta jelentős idő telt el, szeretnénk egy kis időre megállni, vissza tekinteni és előre is tekinteni, ünnepelni. Ennek a közös megállásnak lenne az egyik eleme azoknak tapasztalatoknak élményeknek az írásba foglalása amelyeket a praxisotokban átéltetek és etikai érzékenységeteket megérintette.

Tíz év alatt nagyon sokat változott körülöttünk a világ, sok új coach-kollégánk is megkezdte működését. Elképzelhető, hogy a coach és ügyfele, a coach és a megbízó, valamint a coachok egymás közötti kapcsolata újabb nehéz helyzeteket teremtett, amelyekre annak idején az Etikai Kódex megalkotásakor még nem gondolhattunk. Például a technikai lehetőségek is bővültek.

Szeretnénk feltérképezni azokat a szituációkat, helyzeteket, amelyek kezelése kételyeket, dilemmákat okoz a coach számára, ugyanakkor megismerésükkel, megvitatásukkal mindnyájan tanulhatunk belőle.

Azt tervezzük, hogy a megismert eseteket online vagy személyes találkozások alkalmával diskurzus tárgyává tesszük.

Az Etikai Tanácsadó Testület – az anonimitás tiszteletbe tartása mellett – várja tehát azokat a problémás helyzeteket, amelyeken közösen is elgondolkodhatunk és megoldásukhoz egyértelmű etikai iránymutatással egészíthetnénk ki a most is érvényben lévő Etikai Kódexünket.

Az írásokat 2023. június 15-ig várjuk elektronikusan a coachetika@gmail.com címre.
Terjedelem: max. 3 old. 12-es betűvel

Közreműködéseteket előre is köszöni az MCSZ Etikai Tanácsadó Testülete:

dr. Bártfai Edit, Csanádi Péter, Horváth Márta, Szabó Gyula, Vizsolyi Ákos

Facebook
Twitter
LinkedIn