ICF Coaching Konferencia 2024 Ott leszek→

Következő esemény: ICF Kompetenciafórum | dr. Balajthy Bernadett PCC, Berkecz Mariann, Dedics Andrea

ICF MAP | Tegyi Enikő MCC és Schieszler Tamás MCC

Dátum: 2023-05-25

Időpont: 15:00

ICF MAP – Master Approach Program 2023/24

Partnerség és co-kreáció, partnerség és direkt kommunikáció mesterien

ICF Kompetenciák Mesterien – Mesterfogások mestercoachoktól és coach-mesterektől a párszáz órányi tapasztalattal rendelkező haladó coachoknak

A rendezvénysorozat célja olyan, az ICF (International Coaching Federation) által MCC (Master Certified Coach) nemzetközi minősítéssel rendelkező, vagy annak megszerzésre aktívan készülő magyar nyelvű coachok bevonása oktatási programokba, amelyekkel a hazai coachok nemzetközi színvonalú, a legújabb trendeket követő és naprakész tudást érhetnek el, hazai helyszínen, magyar nyelven. 

Együttérző cselekvés és közös nyelvi konstruálás: partnerség dimenziók a coachingban

A workshopon két fontos dimenzió mentén vizsgáljuk meg, mit is jelent és konkrétan hogyan érhető tetten a partnerség egy coaching ülésen:

 • Megnézzük egyfelől, hogyan épül lépésről lépésre a coach és az ügyfél egymásra hatásában az ügyfél új története egy coaching ülésen. Kísérletezünk azzal, mit tart meg, hagy ki az ügyfél megnyilvánulásaiból a coach, mit erősít fel, halkít le és mit tesz óhatatlanul hozzá, amivel mindenképpen orientálja a beszélgetést. Azt is megvizsgáljuk, hogyan, milyen eszközökkel „teremthetjük meg” mégis tudatosan saját partneri coach nemtudásunkat a beszélgetésben, a partnerség jegyében.
 • Másfelől megnézzük, hogyan segíthet minket coach szerepünk valódi partneri megélésében, milyen konkrét fogódzókat, eszközöket ad a kezünkbe a compassion kutatások alapján a szerető kedvesség (loving kindness) és az együttérző cselekvés (compassion), mint az ügyfél saját transzformációját támogató, markerekben is megragadható kompetenciák. Mit csinálunk és mit nem csinálunk, amikor a „bizalom és közelség” partneri terében dolgozunk. Egyszerűbb szavakkal: mit tehetünk azért, hogy személyes transzformációját támogató módon tudatosan „szeressük” az ügyfelünkkel.

A workshopon minden lépésben tapasztalati tanulás és tréneri input kombinációjában haladunk:

 1. Megvizsgáljuk kiscsoportos miniülésben, hogyan dolgozik a coach az ügyfél által behozott tartalmakkal (mit tart meg, mit hagy ki, mit kalibrál át, mit tesz hozzá), és tudatosítjuk: a coach mindenképp orientálja megszólalásaival a beszélgetést.
 2. A résztvevők tudatosítják, ők maguk milyen elvek, szempontok, értékek mentén orientálják a coaching munkájukban az üléseiket.
 3. Kiscsoportos gyakorlat alapján megnézzük, hogyan a fentiek alapján miként tudjuk tudatosan megépíteni a ’nemtudást’ és a partnerséget coachként.
 4. Megvizsgáljuk és tudatosítjuk: mindezek tükrében ki-ki személy szerint mit gondol a coaching ülésen bekövetkező optimális változás mibenlétéről és azt is, saját coaching filozófiája alapján ő maga hogyan járul hozzá partnerként ehhez a változáshoz.
 5. Áttérünk a coach partnerségének egy másik dimenziójára: kiscsoportos gyakorlatban megvizsgáljuk, honnan tudjuk, hogy az ügyfél transzformációját támogatva jól „szeretjük” és „törődünk” az ügyfelünkkel, a bizalom és közelség coach kompetencia értelmében.
 6. A compassion kutatások alapján ajánlunk egy transzformációs „modellt” a személyes transzformáció értelmezéséről, és a támogató szerepben lévő fél optimális jelenlétét megragadó minőségekről: a szerető kedvességet (loving kindness) és az együttérző cselekvést (compassion) konkrét, markerek mentén vizsgáljuk.
 7. Video bejátszással mutatunk egy rövid demo coaching részletet és elemezzük, mit csinált a coach, miként volt partnere ügyfelének annak transzformációjában és azonosítjuk a szerető kedvesség (loving kindness) és együttérző cselekvés (compassion) markereit.
 8. A tanultakat kiscsoportos mini coaching ülésben gyakorolják a résztvevők.
 9. Visszatérünk a saját coaching filozófiánk csiszolásához és kitérünk arra is, az egyes coaching irányzatok hol fogják meg tipikusan a változást.
 10. Megfogalmazzuk a személyes tanulást és a fejlődés következő lépéseit.

A résztvevők a workshop végére:

 • Tapasztalatot szereztek a mikroelemzés közeli fókuszának alkalmazásáról és tudatosították szerepüket a beszélgetés építésében.
 • Közösen tanultak arról, konkrétan hogyan lehet építeni partnerséget a nyelvhasználat szintjén: mit tartok meg/hagyok ki/adok hozzá/kalibrálok át – és azt hogyan tesszük.
 • Megfogalmazták saját filozófiájukat arról, miként történik a coachingban a változás és ők maguk mi alapján és hogyan orientálják saját ügyfeleiket – hogy erre a jövőben szerződni is tudjanak majd az üléseiken.
 • Tanultak az együttérző cselekvés kompetenciájáról. Megismerik annak konkrét markereit és jelentőségét a coachingban és embertársaink öntranszformációjának előre mozdításában.
 • A látott coaching ülés alapján betekintést szereztek ezen markerek gyakorlati felismerésében, azonosításában.
 • Kipróbáltak a kiválasztott compassion markereket gyakorlati coachingban.
 • Megfogalmazták a saját, konkrét praxisukba beépítendő tanulási eredményeiket.

Az előadók:

Tegyi Enikő MCC, brief coach képző, mentor coach és compassion tréner

“Színházi világból, újságírásból, kommunikációból érkeztem a coachingba. Több mint 10 éve dolgozom brief coachinggal szervezetekben, 8 éve képezek brief coachokat.
A brief coaching számomra a tudatos teremtő kommunikáció letisztult rendszere: a buddhizmusból eredő tudatos figyelem-irányításé, melyben az emberek szívből transzformálják a belső-külső világukat.
Ezt igyekszem támogatni megoldásközpontú programjaimban: reziliencia-fejlesztésben, önszerveződő teamek támogatásában és az együttérző cselekvést fejlesztő vezetői programokban.

Compassion kutatások és a buddhista pszichológia tanításaiból, a brief nyelvi építkezés megtartásával fejlesztettük Tamással a Compassionate Coaching (Együttérző Coaching) programunkat olyan tapasztalt coachok számára, akik a teljes emberrel szeretnének dolgozni a coachingban, a coaching kereteinek biztonságos megtartásával.”

Schieszler Tamás MCC, mester coach, tudatosság facilitátor és compassion tréner

„Dolgoztam IT architektként, vezetőként, felsővezetőként, majd egy szervezetfejlesztő céget építettem. Több, mint 10 éves buddhista gyakorlattal rendelkezem, amit a vállalati világban szerzett tapasztalataimmal vegyítve valósítom meg a szervezetek humanizálását, melyet küldetésemnek tekintek.
Ehhez kulcsfontosságú eszköznek tartom a vezetés szintjén az együttérző cselekvés és a bölcsesség kibontakoztatását.

Buddhista szemléleti alapokon, coachként is a személyes transzformáció modelljének tekintem és ekként alkalmazom az együttérző cselekvést az üléseimen, melynek kompetenciái tanulhatók. Az együttérző cselekvés transzformatív erejének coachingban történő tudatos alkalmazására fejlesztettük Enikővel az Együttérző Coaching (Compassionate Coaching) programot, buddhista szemléleti alapok és a coachingban megfigyelt tapasztalataink alapján.”

1 alkalomBérlet (4 alkalomra)Early Bird bérlet*
ICF tagoknak 20 000 Ft 65 000 Ft 55 000 Ft 
MCSZ tagoknak és jelenleg coachképzésben résztvevőknek25 000 Ft 75 000 Ft 65 000 Ft 
Normál 28 000 Ft 85 000 Ft 75 000 Ft 

* az Early Bird bérlet árak 2023. május 19-ig elérhetők! 

Az alkalmak egymástól függetlenül látogathatók, de egyben kedvezményesebb áron! 

A workshopokon való részvétel alkalmanként 4 CCEU-t ér az ICF akkreditációs rendszerében. 

Időpont: 2023.05.25. 15:00-19:00

Helyszín: REDWood Offices, Tréning terem, 1114 Bp. Bartók Béla út 9. fsz. 4. (3-as kapucsengő)

Szeretettel várunk!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dátum: 2024-09-03

Időpont: 17:00

A tudatos szakmai öngondoskodás útja és lehetőségei a kezdetektől Coach szakemberként egyedül vagyunk az ügyfeleinkkel, ezért pályánk elejétől fontos a szakmai öngondoskodás, hisz a személyiségünkkel dolgozunk. A workshopon rövid elméleti

Dátum: 2024-09-13

Időpont: 10:00

#coach, #coachok, #vezetők

ICF Networking Események – Kapcsolatépítés és szakmai fejlődés minden formában Csatlakozzatok hozzánk az ICF Magyar Tagozata által szervezett különleges networking események során, ahol tavasszal és ősszel egyaránt lehetőség nyílik személyes

Dátum: 2024-09-19

Időpont: 17:00

A mindennapokban sok kérdést kapunk tőletek a minősítésekkel, megújításokkal kapcsolatban. A program célja ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása. A programot vezeti Dömény Erika PCC, az ICF Magyar Tagozatának Akkreditációs Igazgatója.