ICF Coaching Konferencia 2024 Ott leszek→

Következő esemény: ICF Kompetenciafórum | dr. Balajthy Bernadett PCC, Berkecz Mariann, Dedics Andrea

ICF Kompetenciafórum | Eperjesi Amina PCC és Vízi Beáta PCC

Dátum: 2019-02-28

Időpont: 17:30

Hogyan jutunk el a coaching eszköztár alapjaitól a coach szofisztikált működéséig? 

 

Aki részt vesz ezen a programon, mind elméleti, mind gyakorlati segítséget kap az értő figyelem pontosításához és a segítő beszélgetésekben történő megfelelő alkalmazásához. Innen evezünk majd át az intuíció mint a coaching munka egyik legkifinomultabb készségének tudatos elméleti majd gyakorlati élesítéséhez. Igazi szakmai műhelymunkát tervezünk sok demóval és gyakorlással. 

 

Az év első Kompetenciafórumán kicsit visszanyúlunk az alapokhoz, és részletesen kibontjuk, hogy mit is jelent pontosan az ÉRTŐ FIGYELEM, hogyan tudunk jól értő figyelmet adni, miért ilyen fontos ez a készség a segítő beszélgetések során és mit tehet a coach ennek fejlesztésére, kimunkálására? Hozunk hozzá elméleti magyarázatot és többféle demót és gyakorlatot is, amelyek segítségével minden résztvevő megtapasztalhatja a jó értő figyelem erejét és hatását a coachingbeszélgetés folyamán. 
Az est második felében innen lépünk majd tovább egy másik fontos coachingeszközünk, az INTUÍCIÓ irányába. Mit is értünk pontosan intuíció alatt, lehet-e fejleszteni, és ha igen mivel? Ismét lesz elméleti alap, majd izgalmas gyakorlatokon keresztül kerül közelebb ki-ki a saját megérzéséhez, belső hangjához. 

Mindezekhez a tranzakcióanalízis és Thomas Gordon kommunikációs modellje adják majd az elméleti hátteret. 

Szeretettel invitálunk benneteket egy közös évkezdő szakmai alapozásra az értő figyelem és az intuíció izgalmas világában! 

 

Vízi Beáta PCC

Hogyan dolgozom coachként/trénerként? 
Különböző szakembercsoportoknak tartok coachingot, team coachingot és szupervíziót, valamint, önismereti és konfliktuskezelő tréningeket. Húszéves szakmai munkám során minden korosztállyal foglalkoztam. Coacholtam vezetői csapatokat, vezetőket és beosztott szakembereket egyaránt. Munkám középpontjában a szervezeti élet és az ott elérhető maradandó viselkedésváltozás áll. Az egyéni és csapatteljesítmény optimalizálását célzom meg. Arra törekszem, hogy a résztvevők mind szakmai, mind személyes életükben sikeresebben működjenek. Alapszemléletem, melyen keresztül egyénekkel és csoportokkal dolgozom: a Carl Rogers-i személyközpontú szemlélet, az Eric Berne nevéhez fűződő tranzakció-elemzés (TA) és a Thomas Gordon féle kommunikációs eszköztár. A rogersi filozófia alapértékei az elfogadás, empátia, hitelesség, melyek saját életem és szakmai munkám alapját képezik. A tranzakció-elemzés (TA) használatával az egyén képessé válik saját működésének objektív visszacsatolására, elemzésére és korrigálására. Megnöveli a résztvevők önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát és tudatosságát. Célom, hogy partnereim örömteli, együttműködő, játszma mentes emberi kapcsolatokat tartsanak fent önmaguk, környezetük és partnereik megelégedésére.

 

Eperjei Amina PCC

Hogyan dolgozom coachként, trénerként? 
Hiszem, hogy az életünk minőségét elsősorban a kapcsolataink minősége határozza meg, ezeknek pedig fontos kulcsa a kommunikációnk minősége. A köztünk levő hídak kiépítése, a kommunikáció fejlesztése, finomítása mindannyiunknak örök feladat, ez adja talán a legfőbb célját a munkámnak, legyen szó akár vállalati, akár magán ügyfelekről. 
A másik alap pillér a változás paradoxona, miszerint akkor jöhet létre érdemben változás, ha teljességgel felmérjük és elfogadjuk azt, ami van. Egyik legfőbb célomnak tekintem önmagam és az ügyfeleim önismeretének és önelfogadásának támogatását, hiszen ez minden valós transzformáció első és legfontosabb lépése. A kisgyerek, ahogy növekszik, két dolgot szeretne: megmutatni a környezetének, hogy ki is ő valójában és azt megtapasztalni, hogy a környezete elfogadja őt olyannak, amilyen. Felnőttként is akkor tudunk jól működni, ha tudunk és merünk önmagunk lenni és van olyan része az életünknek, ahol megtapasztalhatjuk a teljes elfogadást, ami egyben a legnagyobb szabadságot és a legkomolyabb felelősséget is jelenti, hiszen ha nem akarnak kívülről megváltoztatni, csak rajtam áll, hogy hogyan, milyen irányban szeretnék változni. 
Carl Rogers személyközpontú filozófiájának három alapértéke – hitelesség, empátia és elfogadás – nagyon közel állnak hozzám, legfőbb reményem, hogy mind szakemberként, mind pedig magánemberként tudom ezeket hitelesen képviselni.  

 

 

REGISZTRÁCIÓ

 

Az ICF Kompetenciafórum ezen programja 2 CCE (Continuing Coaching Education) pontot ér.

Nyitott rendezvény, részvételi díj 5000 Ft, MCSZ tagoknak 4000 Ft, az ICF egyesületi tagoknak ingyenes.

Időpont: 2019. február 28. (csütörtök) 18.30–20.30

Helyszín: Jókai terem, MOM Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dátum: 2024-09-03

Időpont: 17:00

A tudatos szakmai öngondoskodás útja és lehetőségei a kezdetektől Coach szakemberként egyedül vagyunk az ügyfeleinkkel, ezért pályánk elejétől fontos a szakmai öngondoskodás, hisz a személyiségünkkel dolgozunk. A workshopon rövid elméleti

Dátum: 2024-09-13

Időpont: 10:00

#coach, #coachok, #vezetők

ICF Networking Események – Kapcsolatépítés és szakmai fejlődés minden formában Csatlakozzatok hozzánk az ICF Magyar Tagozata által szervezett különleges networking események során, ahol tavasszal és ősszel egyaránt lehetőség nyílik személyes

Dátum: 2024-09-19

Időpont: 17:00

A mindennapokban sok kérdést kapunk tőletek a minősítésekkel, megújításokkal kapcsolatban. A program célja ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása. A programot vezeti Dömény Erika PCC, az ICF Magyar Tagozatának Akkreditációs Igazgatója.