ICF Coaching Konferencia 2024 Ott leszek→

Következő esemény: ICF Kompetenciafórum | dr. Balajthy Bernadett PCC, Berkecz Mariann, Dedics Andrea

Team coaching kompetenciák

Az ICF Teamcoaching Kompetenciamodell

This translation of the ICF Teamcoaching Competencies was prepared by the ICF Hungary Chapter and published on 18 June 2021. Approved translations of this document are available on the ICF Global website at www.coachingfederation.org.

Az ICF teamcoaching kompetenciák jelen fordítását az ICF Magyar Tagozata készítette és 2021. június 18-án publikálta. A hivatalos fordításokat megtalálod az ICF Global honlapján is a www.coachingfederation.org címen.

Mivel a csapatok következetesen és fenntarthatóan szeretnének jól teljesíteni, ezért a csapat folyamatos fejlesztésére van szükség. Ennek következtében a teamcoaching iránti igény gyorsan növekszik. A teamcoaching élménye lehetővé teszi a csapat számára, hogy lépéseket tegyen a fenntartható eredmények és folyamatos fejlődés irányába. Vállalati környezetben a teamcoaching egyre fontosabb intervenciós forma, mivel a kiemelkedő csapatteljesítményhez elengedhetetlen a célokkal való azonosulás, az innovatív gondolkodás illetve a belső és külső változásokhoz való gyors alkalmazkodás. A teamcoaching a csapatfejlesztés ernyőfogalma alá tartozik, csakúgy mint a csapatépítés, -tréning, -tanácsadás, -mentorálás és -facilitálás. 

A teamcoaching kompetenciák meghatározása érdekében az ICF a kutatását szigorúan a megfigyelhető evidenciákra (bizonyítékokra) alapozta. A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogy a team coachok az ICF alapkompetenciákon túlmenően milyen ismereteket, készségeket, képességeket és egyéb jellemzőket (KSAO, azaz Knowledge, Skills, Abilities, and Other characteristics) használnak. Az alábbi tevékenységeket végeztük el:

  • átfogó szakirodalmi áttekintés,
  • a teamcoaching legfontosabb ismérveinek meghatározása,
  • a teamcoaching feladatát és jellemzőit (KSAO) vizsgáló online workshopok, hogy megértsük, mi történik a teamcoachingon, és az hogyan különbözik az egyéni coachingtól,
  • félig strukturált interjúk annak megértésére, hogy a teamcoachok hogyan élik meg coaching folyamataikat, és mit jelent számukra a teamcoaching, mint szakma,
  • globális felmérés, amely során meghatároztuk az egyes teamcoaching feladatok fontosságát és jellemzőit (KSAO), valamint ezek viszonyát a facilitálással,
  • kompetenciamodell-workshopok a teamcoach munkaköri adatainak áttekintésére.

Az alábbi dokumentum azokat a kiegészítő tudást és készségeket összesíti, amelyekkel egy szakmailag képzett coachnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy coachként csapatokkal is hatékonyan tudjon dolgozni. 

Az ICF definíciója szerint a teamcoaching egy kokreált (közös alkotási) reflektív partneri folyamat, amelyben a csapat oly módon nyer rálátást önmagára, saját dinamikájára és kapcsolataira, hogy a coachingfolyamat hatására a csapattagok a legtöbbet tudják kihozni képességeikből és potenciáljukból, azért hogy elérjék közös céljaikat.​

Az ICF teamcoaching kompetenciák abban támogatják a gyakorló team coachot, hogy megértse, milyen különleges tudást, képességeket és feladatokat igényel a csapatokkal való munka. Ezek mind az ICF egyéni coaching kompetenciákra épülnek, amelyek minden coachmunka alapját alkotják.

Az ICF teamcoaching kompetenciamodell minden eleme az egyéni kompetenciák struktúráját követi. Visszautal a kompetenciákra és alpontjaira, valamint eligazít az adott kontextuális nüanszokban, dinamikákban és kiegészítésekben, amelyek szükségesek a csapatcoaching munkájában. Bár a 8 alapkompetencián túl a teamcoachinghoz nem kellenek új kompetenciák, a hatékony teamcoachnak új alkompetenciákra van szüksége. A következő táblázat az ICF jól ismert kompetenciamodelljének teamcoachinghoz szükséges kiegészítéseit tartalmazza.

A legfontosabb különbség az alapkompetenciák és teamcoaching kompetenciák között ügyfél természete. Az alapkompetenciák esetében az ügyfél megnevezés alatt nagyrészt egy egyént értünk, míg a teamcoaching esetében a csapatot mint egységet tekintjük ügyfélnek, ami az azt alkotó egyének összességét jelenti. Amikor tehát a teamcoaching kompetenciák mentén egy teamcoaching során az egyéni kompetenciákat alkalmazzuk, az abban szereplő “ügyfél” a csapat egészére értendő, nem az egyes egyénekre.

Az alábbi dokumentum részletesen bemutatja a teamcoaching kompetenciákat, ahogyan azok az egyéni kompetenciákhoz viszonyulnak – először az egyes kompetenciák hátterét ismertetjük, majd egy ábra segítségével szemléltetjük a két modell kapcsolódását.

A magyar fordítást készítette: Göntér Mónika PCC, Györke Zsuzsanna PCC, Holló Katalin, Németh Zita MCC, Pelejtei Edit PCC, Soós Judit MCC, van der Meer Gabriella MCC. Lektorálta: Barnóczki Annamária MCC, Eperjesi Amina PCC, Göntér Mónika PCC, Izsák Norbert MCC.