Újítsd meg a tagságodat most! Tudj meg többet →

10 új vezetési képesség coach szemmel

Írja Bob Johansen „ A vezetők formálják a jövőt: Tíz új vezetői készség egy bizonytalan világra” c. publikációjában. Hirtelen összezavarodtam, és arra gondoltam, hogy ha ezzel az ügyfeleim szembesülnek, akik többségében fiatal vezetők, akár ijesztő is lehet számukra a fenti cím. 10 új képesség! Hiszen ők még csak most bontogatják szárnyaikat, mint vezetők, ott tartanak, hogy nap, mint nap küzdenek a vezetői lét viszontagságaival, a delegálás, a motiválás, az időgazdálkodás, a beosztottak csapattá alakításának nehézségeivel, a saját vezetői stílus megtalálásával stb. Mondhatni kezdő vezetőként ömlik rájuk minden egyszerre. Nem elég ez? Fejeljük meg a problémáikat még azzal, hogy lám-lám ezzel a 10 készséggel rendelkezned kell még!
 

Fejlesztő szakemberként jött a következő kérdés: És mi marad a régi?
 

A bizonytalanság és a komplexitás megmarad – és a zűrzavar is a keverék/mix része marad. – írja Johansen. A következő 10 év rendkívül változékony lesz, nagyon sok „csináld – vagy –hagyd” („make-or-break”) döntést kell hozni. Mintha a túlélés lenne a tét, futott át az agyamon. Talán nem véletlen, hogy egyre több coachee gyártja a „not to do list”-eket úgynevezett házi feladatként két ülés között. Az információ áradatban, az ember feletti elvárásokban, miközben a fiatalok túltengő energiával vetik magukat bele számtalan feladatukba, egyre nehezebb számukra saját kereteik meghatározása, saját, egyéni fókuszuk szem előtt tartása. Mindezek nélkül azonban nem születhetnek a jövőben vezetői sikerek az egyének és a szervezetek számára sem.
 

Úgy vélem, hogy a jövőben ahhoz, hogy ne csak a túlélés, hanem a megélés is helyet kapjon egy-egy vezetői létben egy fiatal életében a vezetés és az alkotás kéz a kézben kell, hogy járjon. Ha e kettő folyamatot egy egészként tekintem, Johansen 10 újnak nevezett készsége már finomodik, közeledik hozzám és tudom közelíteni ügyfeleim felé is. Aztán ahogy átfutom a pontokat, már hallom is egyik határozott és látszólag sokszor magabiztos Y-os ügyfelemet: „Vágom!”
 

Mik is ezek a vezetői készségek, amiket a jövőben érdemes felépíteni és alkalmazni minden egyes vezetői pozícióban aktív személynek?
 

1. Proaktivitás, Cselekvési Ösztön

Legyél képes kiaknázni a belső hajtóerődet, hogy építs és fejleszd a dolgokat, valamint a cselekvés érdekében kössél másokkal kapcsolatokat.

Fontos, hogy a vezető maga ismerje azt, hogy hogyan tudja kiaknázni a belső cselekvési ösztöneit, a belső „hajtóerejét” és mindezt hogyan tudja alkalmazni a vezetésedben? Coachként támogathatom a belső hajtóereje, „drive”-ja megtalálásában, a tudatosítás folyamatában. A jövő vezetőinek szükségük van – a másokkal való együttműködés során- egy általam duplikáltnak nevezett hozzáállásra. Ezek a „can-do” (tudom-teszem, meg tudom tenni) és „can–make” (tudom-csinálom, meg tudom csinálni) attitűdök. Fejlesztő szakemberként segíthetem ezen kettős szinergikussá tételét a vezetői létben.
 

2.  Egyértelműség/Egyszerűség
 

Legyél képes átlátni a zűrzavaron és ellentmondásokon, hogy meglásd a jövő lehetőségeit, amelyet mások még nem látnak meg.

Hogyan tud egy vezető kommunikálni egyértelműen és világosan zavaros időkben, úgy, hogy egyszerű legyen anélkül, hogy leegyszerűsíti a dolgokat? Hogyan tudja az információkat úgy átadni, hogy mindenki megértse, és ne kelljen többször, több módon szólnia a csapatához? Coachként saját kérdéseimmel, kommunikációmmal példaként is segíthetem az ügyfelem egyértelműségre való törekvéseit. Folyamatos tükörtartással támogathatom, hogy ügyfelem reflektáljon azonnal saját kommunikációjára. In vitro bátoríthatom új, egyszerű és egyértelmű példáinak kipróbálására.
 

3.  Tükrözd a dilemmádat
 

Legyél képes a dilemmáidat előnyre és lehetőségre átfordítani.

Hogyan tudja az ügyfél/vezető a dilemmatükrözési készségeit javítani úgy, hogy sikerrel nézzen szembe olyan kihívásokkal, amelyeket meg kell oldani és, amelyek mindig jelen lesznek? Segítőként folyamatos perspektívaváltásokra késztethetem úgy, hogy önreflexiója erősödjön és ezáltal önállóan is alkalmazni tudja a jövőben a váltást, ami segíti a vezetőket, hogy dilemmák helyett megoldásokat lássanak minden egyes döntési helyzetükben.

4.  Állandó tanulási/alkalmazkodási képesség
 

Legyél képes arra, hogy feltalálod magad ismeretlen környezetben, és tanulni tudsz belőlük „first-person” módon, elsőként, első kézből.

Rendelkezik-e a vezető azzal a képességgel, hogy belemélyed új fizikai és a virtuális világokba, amelyek a komfort zónáján kívül vannak, és képes-e ezekből tanulni? Fontos, hogy ismerjem ügyfelem változáshoz, újdonsághoz való viszonyát és ennek olvasatában támogassam őt a tanulási zónába való átkelésre és ottlétre. Segíthetem őt abban is, hogy a tanulási zónában való boldogulására keressen magának mentor, támogató harmadik felet, aki azon a területen jó szakember vagy példakép számára.
 

5. Természet közelség
 

Legyél képes arra, hogy a dolgokat a természet szempontjából lásd. Kész legyél a természet mintáit megérteni, elfogadni és tanulni belőlük.

Tud-e a vezető tanulni a természetből? Ki tudja-e használni azt a lehetőséget, hogy a bölcsesség vezesse az ő vezetői működését? Hozzá fér-e és mennyire az ügyfelem saját bölcsességéhez? Coachként segítségül hívom magam is a természetet, akár úgy, hogy a coaching ülés a szabadban zajlik, akár csak példaként hozok egy növényt az irodából. A többit rábízom a természetre és az „itt és most”-ra.
 

6. Konstruktív depolarizálás
 

Legyél kész arra, hogy eltérő kultúrájú, eltérő értékrenddel bíró embereket a konstruktív elkötelezettség felé vezess.

Ügyfelem hogyan tudja lecsillapítani, megnyugtatni és akár a jövőre nézve konstruktívvá tenni azokat a feszült helyzeteket, ahol az emberek nem értenek egyet, nem tudnak megegyezni? Hasonlóan a perspektívaváltáshoz, itt is segítem ügyfelemet mások szempontjainak megértésében, más értékek egyenlőként való kezelésében, akár szerepcentrikus módszer alkalmazásával.
 

7.Finom átláthatóság
 

Bírj azzal a képességgel, hogy nyílt és hiteles legyél abban, ami számít, anélkül, hogy túlságosan önreklámozó legyél.

Hogyan vezessen úgy egy vezető, hogy hitelességet és a bizalmat inspiráljon? Coachként ösztönzöm ügyfelemet arra, hogy ismerje és tudatosan térképezze fel saját értékeit, ezek mentén működjön, újra és újra kapcsolódjon belső „hajtóerejéhez”. Higgyen az önazonos cselekedet erejében és hitelében.
 

8. Gyors prototípusgyártás
 

Legyél képes arra, hogy gyorsan az innováció korai szakaszában mintapéldát alakítsd ki, azzal a belátással, hogy a későbbi sikerhez szükségesek a korai hibák.

Hogyan tud egy vezető a tanulási fázisban gyorsan olyan prototípust gyártani, amely engedi a korai fázisban a hibákat, engedi, hogy ő maga is gyakran hibázzon és ennek akár költségvonzata is van? A projekt alapú gondolkodás és működés elsajátítása elengedhetetlen egy vezető számára most és a jövőben is.
 

9. Intelligens tömegek szervezése
 

Rendelkezz azzal a képességgel, hogy alkoss, hozz össze és ápolj megfontolt üzleteket, vagy társadalmi hálózatokat intelligens alkalmazási módokon, mint pl. az elektronikus alkalmazások vagy más médiabeli lehetőségek.

Hogyan tud valaki vezetőként intelligens tömegeket számos média segítségével szervezni, hogyan tudod az éppen aktuális kommunikációs kihíváshoz mindig a legjobb eszközt alkalmazni? Coachként segítem ügyfelem látókörét növelni, a tanulási területek lehetőségeit feltérképezni, a jó példákra rátalálni.
 

10. Hozz létre közös dolgokat
 

Legyél kész arra, hogy elültess, ápolj és fejlessz közös előnyöket/erősségeket, amelyek más résztvevők számára is előnyösek lehetnek.

Hogyan tud a vezető létrehozni olyan közösségi helyzeteket, amelynek ő katalizátora, a kereteket, a dinamikát ő biztosítja, ellenben a tartalmáért a tagok felelnek? Fejlesztőként folyamatosan szembesítem ügyfeleimet, hogy vezetőként a jelenlétükkel is hatnak, tegyék és használják ezt a közösség előnyére tudatosan.

Elgondolkodtató számomra, hogy a coaching módszertanán túl, milyen vezetésfejlesztési programok, tréningek tudják biztosítani a lehetőséget arra, hogy az új képességek kialakuljanak és elmélyüljenek? Hogyan teremthető meg az a biztonságos vagy alacsony kockázatú környezet, amiben a vezető tovább tanulhatja magát, az új képességeket erősítheti? Hogyan modellezhető az a komplex környezet, amely lehetővé teszi a kitartó jelenlét és gyakorlás által a jó vezetővé válás lehetőségét és az alkotás örömét egyszerre?

Gondolkozzunk közösen!

Forrás: Bob Johansen Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World (Second Edition, Revised and Expanded)

Facebook
Twitter
LinkedIn